Organisatie


Van der Gragt heeft zich, als regionaal opererende aannemer, geprofileerd als ontwikkelende bouwer. U vindt in ons een sterke, risicodragende ontwikkelaar en bouwer van woningen en utiliteitsgebouwen. Onze opdrachten komen vaak tot stand op turn-key basis of in bouwteam, waarbij de gecombineerde kennis van ontwikkelen en bouwen u als opdrachtgever veel meerwaarde biedt.

Ook in onderhoud en renovatie zijn wij actief. Wij zijn onze klanten graag van dienst met klachtenonderhoud tot meer – of minder – ingrijpende verbouwingen.

Bij ons vindt u de kenmerkende Zaanse nuchterheid. Wij ontwikkelen marktconform en bouwen efficiënt en zorgvuldig. Uiteraard met oog voor detail, geboren uit liefde voor het vak en uiteraard altijd: gericht op kwaliteit. Onze onderhoudsafdeling is een sterk service-gerichte organisatie die u deskundig adviseert en de zorg voor uw vastgoed uit handen neemt.

Wij, van Van der Gragt, vinden goede relaties van het grootste belang. Veel van onze klanten zijn dan ook vaste klanten. Maar dit geldt ook voor onze onderaannemers en leveranciers. De juiste partners en goede betrokkenheid zijn een voorwaarde voor het leveren van een goed product.

Vanuit onze ruime vestiging aan de Dorpsstraat 707 te Assendelft realiseren wij met een enthousiast team van 40 medewerkers een omzet van circa 25 miljoen.

Historie
Van der Gragt staat bekend als ‘n beste bouwer. Maar bouwen was en is niet de enige activiteit. Zo had het bedrijf geruime tijd zijn eigen makelaardij. En in de jaren ’90 van de vorige eeuw werd G+K bv opgericht, die zich op de utiliteitsmarkt richtte. De huidige Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij is er de voortzetting van. Naast utiliteitswerk houdt ze zich bezig met de ontwikkeling van woningbouwprojecten.

Een bouwende ontwikkelaar en ontwikkelende bouwer
“Als je grond hebt komen de mensen vanzelf”, zei oprichter Jan van der Gragt ooit.
Nog steeds typeert de combinatie van ontwikkelen en bouwen het bedrijf. Een combinatie die een meerwaarde oplevert voor kopers van woningen en voor opdrachtgevers.

Nieuwe Gragt Assendelft BV
Op donderdag 22 november 2007 werd door het toen zittende management het bedrijf overgenomen van Van der Gragt Beheer en werd Nieuwe Gragt Assendelft BV de nieuwe holding. De continuïteit van het bedrijf werd hiermee gewaarborgd.

Werkwijze
De belangrijkste drijfveer van Van der Gragt is het realiseren van kwaliteits-werk. Al meer dan 50 jaar zijn de werknemers er van overtuigd dat de beste klant een tevreden klant is.

Tijdens de uitvoering van onze werken zijn wij gewend nét iets meer te doen dan  staat voorgeschreven. Omdat wij onze klanten graag tevreden zien en omdat wij graag kwaliteitswerk willen maken en een nette afwerking garanderen. En als het in één keer goed kan dan is dit niet alleen prettiger, maar ook nog efficiënter. En dat is zowel goed voor ons al voor onze klanten.

Van der Gragt is meer dan 50 jaar gespitst op kwaliteitswerk in woningen en utiliteit. Tijdens de bouw, vóórdat een opdrachtgever zelf een mogelijk mankement signaleert, en standaard na de oplevering. Mochten er daarna nog klachten of problemen zijn, dan worden die direct opgelost. Daar zorgt de afdeling service en onderhoud voor.

Van der Gragt houdt van de persoonlijke aanpak. Wij hebben het volume om grotere projecten aan te kunnen, maar zijn nog van een dusdanige schaal dat u snel de juiste persoon aan de telefoon hebt.

Organisatie
Van der Gragt bestaat uit twee gelijkwaardige werkmaatschappijen: Van der Gragt Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij en Bouwbedrijf Van der Gragt. Hierboven staat de holding Nieuwe Gragt Assendelft BV, met aandeelhouders die al jaren aan het bedrijf verbonden zijn.

Beide werkmaatschappijen hebben een gelijk belang in Van der Gragt Financiële Diensten.

Zie ook: organogram Van der Gragt

Alle werkmaatschappijen werken geheel zelfstandig, maar wel in volledige samenwerking. Omdat zo de kennis van het totale bouwproces, van het eerste bouwinitiatief tot en met onderhoud en beheer, aanwezig is kan onze opdrachtgevers een totaaloplossing geboden worden.

Voorts kent Van der Gragt vele, vaak langdurige, samenwerkingsverbanden met mede-bouwers, mede-ontwikkelaars en opdrachtgevers.

Werknemers
Circa 40 medewerkers werken bij Van der Gragt. Velen met een zeer lang dienstverband. Werken bij Van der Gragt moet dan ook prettig werken zijn. Natuurlijk wel met de nodige uitdagingen, maar uitdagingen die haalbaar en stimulerend zijn.

Van der Gragt streeft er naar het werk met een vaste kern van werknemers tot stand te brengen. Werknemers die op de juiste wijze geschoold zijn en gemotiveerd om de, door Van der Gragt zo gewenste, kwaliteit te realiseren.

Leerlingen
Om het personeelsbestand ook in de toekomst op het juiste niveau te houden leidt Van der Gragt continue jonge, toekomstige werknemers op. De leerlingen van Bouwmensen Zaanstreek-Waterland vinden bij Van der Gragt de juiste leermeesters om zich het vak eigen te maken.

Directie
De directie van Van der Gragt wordt gevormd door: Johan Karregat, Ton van der Laan, Patrick Lammers en Ron van der Stege.