Onderhoud & renovatie

Wij hebben een apart bedrijfsonderdeel dat gespecialiseerd is in onderhoud en renovatie. Dit betreft zowel planmatig onderhoud, gebaseerd op meerjarenonderhoudsschema’s en klachten onderhoud. Een specialisme hierbinnen is het oplossen van bouwfouten en het detecteren en verhelpen van lekkages en andere bouwgebreken. Wij bieden hierbij een totaaloplossing vanaf inventarisatie en advies tot herstel en nazorg. Daarnaast verstrekken wij u graag van advies op het gebied van cascorenovaties of restyling en modernisering van uw woning of bedrijfspand. Onze jarenlange ervaring en onze kennis van bouwmaterialen en specifieke toepassingen, in combinatie met de ervaringen van eerdere projecten, geven u een meerwaarde bij het realiseren van uw plannen. Ook hier kunt u bij ons terecht vanaf het eerste bouwidee tot en met de realisatiie.
Ook kunnen wij u van advies dienen op het gebied van energiebesparing en de juiste toepassing van energiebesparende maatregelen, waarbij wij uiteraard goed oog hebben voor de bouwfysische consequenties (die vaak onderschat worden …).
Onze mensen hebben aantoonbare ervaring en zijn specifiek opgeleid van dit type werk, waarbij ze ook gewend zijn in situaties te werken waar mensen wonen en werken terwijl wij onze werkzaamheden verrichten.